Samhällsansvar

IDA har förutom sin företagsverksamheten även en ambition att ta sitt samhällsansvar via olika former av välgörenhet. Därför stöttar IDA särskilt följande ideella organisationer:

The Prem Rawat Foundation (TPRF) är en ideell stiftelse som verkar över hela världen och arbetar för att ge människor ett värdigt liv, se vidare www.tprf.org. 

Worlds of Peace Global (WOPG) är en ideell världsomspännande organisation som arbetar för att sprida det budskap om relationen mellan inre frid och fred människor emellan, som förmedlas av fredsambassadören Prem Rawat, se vidare www.wopg.org.