Produktsortiment

IDA tillhandahåller ett produktsortiment bestående av konsulttjänster i form av bland annat:

Utbildningsseminarier

Hjälp till självhjälp vad gäller effektivare affärskommunikation och förbättrade verksamhetsprocesser.

Verksamhetsanalyser

Hjälp att strukturera problemställningar och att identifiera förändringsbehov inom aktuella verksamhetsområden. Här kan s k spendanalyser ofta vara ett användbart verktyg.

Strategier

Hjälp att identifiera lösningar och att fastställa prioriteringar bland möjliga förbättringsåtgärder inom ramen för genomförd verksamhetsanalys.

Processdesign

Hjälp att fastställa lämpligt arbetssätt och organisation för prioriterade delar i verksamheten (i enlighet med strategin).

Intäktsanalyser

Hjälp att säkerställa kostnadsbesparingspotentialen för de delar i verksamheten som omfattats av genomförd processdesign.

Upphandlingsstöd

Rågivning, coaching och ledning avseende framställning kravspecifikationer och offertförfrågningsunderlag, leverantörsval, samt avtalsförhandling i samband med upphandlingar relaterade till aktuell förändringsprojekt i verksamheten.

Projektstöd

Rådgivning, coachning och ledning avseende utformning av förändrade rutiner och därmed relaterade systemstöd, samt införande av dessa verktyg i den aktuella verksamheten.