IDA julgåvor 2016

2016-12-20

IDA har med anledning av julen 2016 valt att traditionsenligt donera medel till välgörenhet.

Den ena organisationen som fått ta emot donationer från IDA är The Prem Rawat Foundation /TPRF (www.tprf.org), som bl a arbetar med olika humanitära projekt runt om i världen under devisen "dignity, peace, prosperity".

Den andra organisationen som fått ta emot donationer från IDA är Priyan Foundation (www.priyan.nl). Stiftelsen arbetar för att finansiera evenemang i bl a utvecklingsländer på temat inre frid och yttre fred som angreppssätt för konfliktlösning, och då inte minst när det gäller väpnade konflikter av olika slag.