PMI projektledarcertifieringar

2017-01-15

IDA certifierar sina konsulter inom projektledning tillsammans med sin samarbetspartner PMI (Project Management Institute). Det gäller då i första hand så kallande PMP-certifieringar där PMP står för Project Management Professional. Certifieringen ställer krav på både formell utbildningsnivå, praktisk projektledarerfarenhet och formell projektledarkunskap. Vidare består certifieringen av ett omfattande kunskapsprov som ställer höga krav på en aktiv förståelse inom samtliga förekommande kompetensområden inom projekthantering.