Uppdrag inom digitaliseringsområdet på Handelsbanken

2016-09-10

IDA har fått förtroendet att bistå Handelsbanken i arbetet med utformning den andra generationens digitalisering av information till bankens kunder och andra intressenter. Arbetet innebär bl a en genomlysning av nya tekniska möjligheter både vad gäller lösningar för webben resp. mobilappar.