IDA inleder samarbete med PMI

2016-03-20

IDA har inlett ett samarbete med den världomspännande ideella organisationen Projekt Management Institute /PMI (www.pmi.org) för ömsesidigt kompetensutbyte inom projektledningsområdet.

IDA har inlett ett samarbete med den världomspännande ideella organisationen Projekt Management Institute /PMI (www.pmi.org) för ömsesidigt kompetensutbyte inom projektledningsområdet varvid IDA:s medarbetare aktivt kommer att börja medverka i PMI:s arbete särskilt vad gäller dess svenska avdelning och arbeta tillsammans inom olika kunskapsutvecklings- och erfarenhetsutbytesprojekt.