Aktuellt

 • 2017-01-15
  PMI projektledarcertifieringar

  IDA certifierar sina konsulter inom projektledning tillsammans med sin samarbetspartner PMI (Project Management Institute). Det gäller då i första hand så kallande PMP-certifieringar där PMP står för

 • 2016-12-20
  IDA julgåvor 2016

  IDA har med anledning av julen 2016 valt att traditionsenligt donera medel till välgörenhet. Den ena organisationen som fått ta emot donationer från IDA är The Prem Rawat Foundation /TPRF (www.tprf.o

 • 2016-09-10
  Uppdrag inom digitaliseringsområdet på Handelsbanken

  IDA har fått förtroendet att bistå Handelsbanken i arbetet med utformning den andra generationens digitalisering av information till bankens kunder och andra intressenter. Arbetet innebär bl a en geno

 • 2016-03-20
  IDA inleder samarbete med PMI

  IDA har inlett ett samarbete med den världomspännande ideella organisationen Projekt Management Institute /PMI (www.pmi.org) för ömsesidigt kompetensutbyte inom projektledningsområdet.

 • 2015-12-18
  IDA julgåvor 2015

  IDA har med anledning av julen 2014 bistått med julgåvor i form av donationer till två olika välgörenhetsorganisationer.

 • 2015-12-07
  Certifieringar i förändringsledning

  IDA certifierar sina konsulter i förändringsledning enligt den internationellt kända PROSCI Change Mangement Certification. PROSCI betonar både den organisatoriska resp. den mänskliga aspekten i förän

 • 2015-06-01
  Fortsatt arbete inom digital kundkommunikation på Folksam

  IDA har fått fortsatt förtroende att inom ramen för Folksams digitaliseringsarbete och kommer att ansvara för ett initiativ som syftar till att tillgängliggöra information från Folksam till sina kunde

 • 2014-11-15
  IDA julgåvor 2014

  IDA har med anledning av julen 2014 donerat medel till välgörande ändamål.

 • 2014-09-10
  Medverkan på försäkringsdagarna 16-17 september

  IDA kommer att medverka på försäkringsdagarna 16-17 september i Stockholm genom att hålla ett föredrag med titeln "Det digitaliserade kundmötet - erfarenheter från försäkringsbranschen".

 • 2014-04-15
  Förändringsledning inom proaktiv kundkommunikation på Folksam

  IDA har fått ett förändringsledningsuppdrag inom ett projekt för proaktiv kundkommunikation på Folksam.

 • 2013-12-01
  IDA julgåvor 2013

  IDA har med anledning av julen 2013 bistått med julgåvor i form av donationer till två olika välgörenhetsorganisationer.

 • 2013-06-10
  Fortsatt arbete med digitalisering inom Länsförsäkringar

  IDA har fått fortsatta uppdrag med digitaliseringen inom Länsförsäkringar. Uppdragen innefattar ansvar för framtagning av målbild och strategi för Länsförsäkringars digitaliseringsprogram del II med f

 • 2012-03-05
  Strategisk processöversyn hos Inspecta

  IDA har genomfört en strategisk översyn av de administrativa processerna hos Inspecta Sweden, som tillhandahåller tjänster inom med kontroll, besiktning och provning. Syftet med översynen har varit at

 • 2012-02-01
  Ledningsuppdrag inom Eskilstuna kommun

  IDA har fått ett uppdrag inom Eskilstuna kommun, att inom en av förvaltningsenheterna ingå i ledningsgruppen och att tjänstgöra som operativ chef inom utförarverksamheten under en omstruktureringsfas.

 • 2011-11-01
  Digitalisering med hjälp av ärendehantering inom Länsförsäkringar

  IDA har engagerats för att bistå flera verksamheter inom Länsförsäkringar med digitalisering av förekommande arbetsflöden vad gäller försäljnings- och skaderegleringsprocesserna. Arbetet syftar till a

 • 2011-06-30
  Effektiviserad inköpshantering inom Eskilstuna Energi & Miljö

  Eskilstuna Enerigi & Miljö önskar studera ytterligare möjligheter till att effektivisera sin inköpsprocess, i första hand vad gäller omkostnadsinköp bestående av både varor och tjänster. För att kunna

 • 2011-04-18
  Förbättrad kundfaktureringsprocess inom Inspecta Sweden AB

  IDA har anlitats av kontroll- och besiktningsföretaget Inspecta Sweden AB för att få hjälp med att förbättra sin kundfaktureringsprocess. Målsättningen med projektet är att kunna erbjuda Inspectas kun

 • 2011-02-03
  Strategisk val av operativt systemstöd för Inspecta Group OY Finland

  Kontroll- och besiktningskoncernen Inspecta Group OY med huvudkontor i Finland har givit IDA i uppdrag att hjälpa till med strategisk val av operativt systemstöd. Systemstödet ska inkludera samtliga s

 • 2010-09-13
  Digitalisering av informationsflöden inom Länsförsäkringar

  IDA har fått ett uppdrag för att ansvara för verksamhets- och IT-arkitekturen i ett mycket omfattande digitaliseringsprogram inom Länsförsäkringar AB. Programmet har till syfte att radikalt minska båd

 • 2010-08-27
  Utbildningsseminarium avseende inköp & logistik på Fresenius-Kabi

  IDA har fått ett uppdrag att genomföra ett utbildningsseminarium avseende inköp & logistik på läkemedelsföretaget Fresenius-Kabi, som ett led i ett kompetensutvecklingsprogram för personalen inom berö

 • 2010-08-18
  Kvalitetssäkring av inköpslösning på SAPA Heat Transfer

  SAPA Heat Transfer, som är en tillverkare av aluminiumprodukter till bl a fordonsindustrin, har bett IDA att bistå med kvalitetssäkring av den inköpslösning som man nu är på väg att införa i organisat

 • 2010-05-24
  Hantering av e-fakturor på Inspecta

  Det nordiska kontroll- och besiktningsföretaget Inspecta har givit IDA i uppdrag att leda ett initiativ för införande av elektroniska fakturor från några av sina viktigaste leverantörer. Uppdraget inn

 • 2010-02-22
  Kompetensutvecklingsuppdrag på Almedahl

  IDA har erhållit ett uppdrag att leda ett kompetensutvecklings-projekt åt textilindustriföretaget Almedahl-Kinna. Syftet med uppdraget är att företaget ska kunna klassificera och strukturera sin total

 • 2009-08-15
  Processbaserat ledningssystem hos Ragn-Sells

  IDA har medverkat i ett projekt hos miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells med syfte att skapa ett processbaserat ledningssystem. Uppdraget har inneburit en mentorroll där IDA bistått med bl a rå

 • 2009-06-10
  Effektivisering av transportadministrationsprocessen inom Servera

  Den marknadsledande grossisten inom restaurang och storkök Servera, har givit IDA ett uppdrag för att bistå med projektledning i ett projekt som har till syfte att effektivisera Serveras transportadmi