Koncept

IDA arbetar med olika koncept innefattande angreppssätt och lösningar inom följande områden:

e-Commerce

Optimera verksamhetens affärskommunikation med avseende på relevanta lösningar (EDI, webb-EDI, skanningrutiner, utskriftsrutiner etc) och berörda aktörer (kunder, leverantörer m fl) i samverkan med inköps- resp. distributionsprocesserna.

e-Procurement

Effektivisera de operativa [administrativa] delarna av inköpsprocessen med fokus på leverantörsfakturor, inköpsavtal, inköp/beställningar etc.

Process Management

Förbättra organisationens verkningsgrad och nytta genom att etablera en processorienterad verksamhetsstruktur.

Information Management

Förbättra organisationens verkningsgrad och nytta genom att etablera en verksamhetsorienterad informationsstruktur.