Förbättrade verksamhetsprocesser och effektivare affärskommunikation...

IDA arbetar med olika koncept innefattande angreppssätt och lösningar för e-Commerce, e-Procurement, Process Management och Information Management.

IDA tillhandahåller ett produktsortiment bestående av konsulttjänster i form av bland annat utbildningsseminarier, verksamhetsanalyser och strategier, processdesign, intäktsanalyser, samt olika former av stöd i upphandlingar och förändringsprojekt.